Με βάση την πολυετή εμπειρία, την επιστημονική κατάρτιση και τη συνεχή εκπαίδευση των θεραπευτών του Κέντρου μας, επιλέγουμε τη κατάλληλη θεραπευτική μέθοδο για κάθε παιδί ξεχωριστά, με κύριο στόχο την καλύτερη επίτευξη των στόχων μας.

 

PECS

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

Κοινωνικές Ιστορίες

TEACCH

Σήματα (Simata)

M.O.R.E

Functional Aba